Automatyzacja w procesach spawalniczych

Spawanie należy do najczęściej wykorzystywanych technologii trwałego łączenia elementów metalowych. Jest wybierane ze względu na możliwość uzyskiwania jednolitej struktury materiału o wysokiej wytrzymałości. Oznacza też brak konieczności stosowania dodatkowych złączy mechanicznych, które podnoszą masę urządzenia i nie zawsze pozwalają na właściwe zabezpieczenie przed korozją czy nadanie wytwarzanemu przedmiotowi oczekiwanego kształtu i rozmiarów. Zaletą tej techniki są możliwości przyspieszenia realizacji poszczególnych czynności przez wprowadzenie odpowiednich rozwiązań automatyzujących spawanie. Przyjrzyjmy się bliżej, co składa się na potrzebne do tego elementy i jakie rezultaty można osiągnąć.

Jakie rozwiązania umożliwiają automatyzację spawania?

Automatyzacja procesów spawalniczych wiąże się dziś z wprowadzeniem robotów, które mogą wykonywać wszystkie potrzebne na linii produkcyjnej czynności. Najczęściej łączy się to ze spawaniem łukiem elektrycznym (MIG, MAG albo TIG), ale może też dotyczyć zgrzewania oporowego np. przy produkcji rur lub profili metalowych, jak również przecinania laserowego albo plazmowego. Niezbędnymi elementami wyposażenia stanowiska zautomatyzowanego będzie sam robot spawalniczy, pozycjoner umożliwiający właściwe ustawienie przygotowanych do spawania części, a także system transportowy przemieszczający półprodukty i gotowe wyroby.

Co daje automatyzacja spawania?

Automatyzacja spawania oznacza znaczne zwiększenie tempa pracy. Daje też możliwość uzyskiwania wysokiej powtarzalności spawów oraz ich optymalnej jakości. Liczy się również wyeliminowanie negatywnego wpływu powstających pyłów i gazów spawalniczych na zdrowie pracowników, redukcja ryzyka poparzenia, uszkodzenia wzroku czy pracy w hałasie. Ważne będzie także łatwe przestawianie systemu na realizację nowych zadań. Korzystanie z robotów spawalniczych oznacza bardzo poważne zmniejszenie zużycia energii, co przekłada się na ograniczenie kosztów całego procesu. Automatyzacja wiąże się ponadto ze znacznie lepszym wykorzystaniem urządzeń.