automatyzacja

Jak automatyzacja wpływa na jakość produkcji?

Sprostanie wysokim wymaganiom klientów oraz utrzymywanie silnej konkurencji na rynku wymaga wdrażania nowoczesnych technologii usprawniających poszczególne procesy produkcyjne. Dzięki nim możesz zwiększyć potencjał maszyn i zoptymalizować działania, co przekłada się na uzyskiwanie lepszej wydajności i precyzji oraz zmniejszenie strat wynikłych z przestojów i awarii.

robotyka

Na czym polega robotyka maszyn?

Pierwsze roboty przemysłowe pojawiły się w fabrykach już w połowie ubiegłego wieku. Wraz z rozwojem technologii elektronicznych i informatycznych nastąpił bardzo duży rozwój z zakresu sterowania zrobotyzowanymi maszynami. Chociaż robotyka nadal uważana jest za nowoczesną dziedzinę, to obecnie coraz częściej rozwiązania z tego zakresu w mniejszym lub większym stopniu wdrażane są we współczesnych przedsiębiorstwach. Na czym polega robotyka maszyn?

robotyka

Czy robotyka stanowi przyszłość przemysłu?

W niedalekiej przyszłości roboty mogą pojawić się w każdej gałęzi przemysłu. Nie oznacza to jednak, że stanowiska będą całkowicie zautomatyzowane, a czynnik ludzki przestanie być potrzebny. To właśnie współpraca ludzi i nowoczesnych maszyn wpływa na wydajność pracy, poprawę jakości oraz optymalizację poszczególnych procesów. Współczesne roboty przemysłowe nie są tylko maszynami, ale także partnerami w wykonywaniu najtrudniejszych zadań.

kontrola maszyn

Jak przeprowadza się kontrole bezpieczeństwa maszyn?

Maszyny w zakładach produkcyjnych obowiązkowo powinny podlegać kontrolom bezpieczeństwa. Wynika to przede wszystkim z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.). Jakim działaniom kontrolnym powinny podlegać maszyny?

sterowanie maszyn

Jakie wybrać rozwiązania z zakresu sterowania maszyn?

Współczesne maszyny produkcyjne oraz linie technologiczne w przemyśle coraz częściej w swojej pracy wykorzystują systemy sterowania. Pracują pod kontrolą człowieka, który pełni rolę operatora, a nie wykonawcy. Obecnie wdrażane są zaawansowane rozwiązania z tego zakresu, oparte na nowoczesnych technologiach. Obsługiwane są przez złożone algorytmy sterowania maszyną, linią czy instalacją produkcyjną. W każdym przypadku jednak na etapie projektowania tych systemów niezbędne jest dokładne poznanie potrzeb i specyfiki danego przedsiębiorstwa, aby dobrać układ sterowania maszynami najlepiej dopasowany do indywidualnych potrzeb.