Czym jest system wizyjny w robotyce?

Roboty są urządzeniami, które zwykle wyposaża się w sporą liczbę czujników, pozwalających na zbieranie informacji o położeniu poszczególnych podzespołów, stanie realizacji konkretnych zadań czy parametrach wykorzystywanych materiałów. Nowoczesna robotyka to jednak też coraz szersze stosowanie systemów wizyjnych składających się z odpowiedniej optyki i sensorów CCD/CMOS, a także oprogramowania, które pozwala na gromadzenie oraz analizę danych docierających za ich pośrednictwem. Przekonajmy się, jakie funkcje mogą pełnić systemy wizyjne i sprawdźmy, gdzie najczęściej się je stosuje.

Jakie funkcje może pełnić system wizyjny?

Systemy wizyjne wykorzystywane w nowoczesnych robotach przemysłowych mogą być stosowane do różnych zadań związanych zarówno z charakterem wykonywanych przez nie czynności, jak i usprawnieniem sterowania czy zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa. W przypadku wspomagania pracy robota systemem wizyjnym w grę może wchodzić np. skanowanie powierzchni detalu w celu ujawnienia wad lub niedoskonałości albo rozpoznawanie konkretnych części, które mają być użyte. Robot z takim wyposażeniem może sprawdzać wymiary, weryfikować barwę, wykrywać obecność i położenie, a także zajmować się sortowaniem lub sczytywaniem kodów wizualnych. W grę może wchodzić lepsza optymalizacja trajektorii ruchu przy jednoczesnym unikaniu kolizji. Sensory optyczne dają też możliwość kontrolowania otoczenia i sprawniejszego wykrywania ruchu. Kamery montowane w robotach przemysłowych to też większe bezpieczeństwo w przypadku współpracy z ludźmi i koniecznością przebywania w tej samej przestrzeni, która w istotny sposób zmniejsza ryzyko nieszczęśliwych wypadków.

Gdzie znajdują zastosowanie roboty wyposażone w systemy wizyjne?

Lista branż przemysłowych, gdzie możliwe jest wykorzystanie robotów przemysłowych z systemami wizyjnymi, okazuje się długa. Przydają się one przy eliminowaniu wadliwych elementów, śledzeniu stanu otoczenia, a także automatyzacji prac wymagających porównywania cech wizualnych. Roboty tego typu są używane m.in. motoryzacji, branżach farmaceutycznej i spożywczej, jak również w elektronice i przy wytwarzaniu szkła. Są stosowane przy automatycznej identyfikacji, nadzorze ruchu, w medycynie oraz przy konstruowaniu pojazdów autonomicznych.