Jak bezpiecznie współpracować z robotami?

Opracowywanie nowoczesnych technologii produkcji kładzie duży nacisk na stosowanie rozwiązań, które mogą w znacznym stopniu poprawić efektywność realizacji zadań przy redukowaniu ich kosztów. Jedną z najczęściej stosowanych opcji jest robotyzacja procesów produkcyjnych, co zwiększa tempo pracy, a często również ogranicza liczbę i rodzaj koniecznych zabezpieczeń np. przy narażeniu na czynniki szkodliwe. Takie metody oznaczają jednak konieczności wprowadzenia ochrony w miejscach, gdzie urządzenia te współdziałają z ludźmi. Przekonajmy się, z czego to wynika i zobaczmy, jakie opcje są wówczas do wyboru.

Wspólne działanie robotów i ludzi

W przypadku wielu procesów technologicznych nie ma możliwości wyeliminowania wzajemnych kontaktów między robotem a człowiekiem. W zależności od sytuacji w grę może wchodzić współistnienie w dzielonej przestrzeni jedynie podczas czynności konserwacyjnych, co daje możliwość odgrodzenia ich od siebie. Możliwa jest też kooperacja, tj. realizacja zadań w tej samej przestrzeni, ale w różnym czasie, o której mówimy wówczas, gdy robot podejmuje pracę tylko, jeżeli nie stwierdzi obecności człowieka. Ostatnią opcją pozostaje współpraca, do której dochodzi, kiedy czynności człowieka i robota się uzupełniają.

Jak dbać o bezpieczeństwo przy współpracy z robotem?

Istnieje kilka modeli współpracy pozwalającej na unikanie potencjalnych zagrożeń podczas współdziałania człowieka i robota. Możliwe jest zatrzymanie robota, po wejściu człowieka w monitorowaną strefę kolizyjną, prowadzenie robota ręką, a więc blokada ruchu po zwolnieniu kontrolera, ograniczenie siły i mocy do niewywołujących obrażeń oraz stała kontrola odległości i prędkości pozycji operatora, a także jego ruchów, skutkujące wstrzymaniem pracy w razie wykrycia ryzyka kolizji.