Na czym polega idea Przemysłu 4.0?

Pojęcie Przemysłu 4.0 (z niem. Industrie 4.0) zostało zastosowane po raz pierwszy w 2011 roku w kontekście komputeryzacji procesów wytwórczych. Jest to ogólne pojęcie oznaczające wzajemne wykorzystywanie inteligentnych maszyn i systemów cyber-fizycznych oraz zmianę technik wytwórczych w procesach produkcyjnych. Celem tych zmian jest optymalizacja procesów produkcyjnych, zwiększenie wydajności wytwarzania, analiza zysków i korzyści oraz możliwość elastycznych zmian asortymentu. Jakie jest podłoże czwartej rewolucji przemysłowej i w jaki sposób realizowane są jej założenia?

Historia rewolucji przemysłowych

Dlaczego mówimy o czwartej rewolucji przemysłowej? Śledząc historię można wyróżnić 3 fazy, kiedy to nowoczesne technologie dokonały ogromnego przewrotu i zupełnie odmieniły oblicze przemysłu. Pod koniec XVIII wieku wynaleziono silnik parowy, co umożliwiło produkcję mechaniczną. Ten przełomowy moment zapisał się na kartach historii, jako pierwsza rewolucja przemysłowa. Na początku XX wieku nastąpiła druga rewolucja przemysłowa. Wiązała się bezpośrednio z wynalezieniem i rozpowszechnieniem elektryczności, która wyparła silniki parowe. Energia elektryczna pozwoliła również na rozwój linii produkcyjnych i wytwarzanie towarów na dużą skalę. Trzecią rewolucję przemysłową datuje się na lata 70. XX wieku i ma ona związek z rozwojem komputeryzacji, co pozwoliło tworzyć oprogramowania do sterowania maszyn oraz stopniowo automatyzować produkcję. Zaczęto także pracować nad systemami kontroli, planowania, archiwizacji, a także koordynacji działań w obrębie produkcji.

Założenia idei Przemysłu 4.0

Czwarta rewolucja przemysłowa datowana jest na początek XXI wieku i wiąże się z rozpowszechnieniem użycia Internetu, przez co możliwe jest tworzenie sieci i integracja danych. Ideą Przemysłu 4.0 są nieograniczone możliwości komunikacyjne na linii: człowiek – urządzenie – Internet – technologie informacyjne. W obrębie jednego zakładu przemysłowego możliwy jest automatyczny przekaz informacji między działami IT, poszczególnymi komponentami, maszynami biorącymi udział w procesie produkcji oraz systemem produkcyjnym danej firmy. Ponad to Przemysł 4.0 obejmuje cały łańcuch produkcyjny począwszy od złożenia zamówienia i dostarczeniu komponentów, poprzez produkcję, a skończywszy na dostarczeniu towarów do odbiorców i usługach posprzedażowych.

Zalety przemysłu 4.0

Podstawowe zalety Przemysłu 4.0 to:
• Dostęp do każdej informacji z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie,
• Obniżenie kosztów produkcji,
• Szybka komunikacja, reakcja na zapytania i potrzeby klientów,
• Wzrost elastyczności produkcji,
• Łatwe zarządzanie produkcją dzięki integracji systemów,
• Inteligentna analiza danych,
• Optymalizacja procesów i zapasów,
• Duże możliwości innowacyjne, tworzenie nowych modeli biznesowych,
• Integracja łańcucha produkcyjnego,
• Wzrost konkurencyjności na rynku,
• Ograniczenie czynnika ludzkiego do projektowania, nadzoru i kontroli produkcji
• Wzrost bezpieczeństwa pracy
• Połączenie świata wirtualnego z rzeczywistym.