Realizacje

automatyzacja

Jak automatyzacja wpływa na jakość produkcji?

Sprostanie wysokim wymaganiom klientów oraz utrzymywanie silnej konkurencji na rynku wymaga wdrażania nowoczesnych technologii usprawniających poszczególne procesy produkcyjne. Dzięki nim możesz zwiększyć potencjał maszyn i zoptymalizować działania, co przekłada się na uzyskiwanie lepszej wydajności i precyzji oraz zmniejszenie strat wynikłych z przestojów i awarii.

robotyka

Na czym polega robotyka maszyn?

Pierwsze roboty przemysłowe pojawiły się w fabrykach już w połowie ubiegłego wieku. Wraz z rozwojem technologii elektronicznych i informatycznych nastąpił bardzo duży rozwój z zakresu sterowania zrobotyzowanymi maszynami. Chociaż robotyka nadal uważana jest za nowoczesną dziedzinę, to obecnie coraz częściej rozwiązania z tego zakresu w mniejszym lub większym stopniu wdrażane są we współczesnych przedsiębiorstwach. Na czym polega robotyka maszyn?

robotyka

Czy robotyka stanowi przyszłość przemysłu?

W niedalekiej przyszłości roboty mogą pojawić się w każdej gałęzi przemysłu. Nie oznacza to jednak, że stanowiska będą całkowicie zautomatyzowane, a czynnik ludzki przestanie być potrzebny. To właśnie współpraca ludzi i nowoczesnych maszyn wpływa na wydajność pracy, poprawę jakości oraz optymalizację poszczególnych procesów. Współczesne roboty przemysłowe nie są tylko maszynami, ale także partnerami w wykonywaniu najtrudniejszych zadań.

kontrola maszyn

Jak przeprowadza się kontrole bezpieczeństwa maszyn?

Maszyny w zakładach produkcyjnych obowiązkowo powinny podlegać kontrolom bezpieczeństwa. Wynika to przede wszystkim z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.). Jakim działaniom kontrolnym powinny podlegać maszyny?

sterowanie maszyn

Jakie wybrać rozwiązania z zakresu sterowania maszyn?

Współczesne maszyny produkcyjne oraz linie technologiczne w przemyśle coraz częściej w swojej pracy wykorzystują systemy sterowania. Pracują pod kontrolą człowieka, który pełni rolę operatora, a nie wykonawcy. Obecnie wdrażane są zaawansowane rozwiązania z tego zakresu, oparte na nowoczesnych technologiach. Obsługiwane są przez złożone algorytmy sterowania maszyną, linią czy instalacją produkcyjną. W każdym przypadku jednak na etapie projektowania tych systemów niezbędne jest dokładne poznanie potrzeb i specyfiki danego przedsiębiorstwa, aby dobrać układ sterowania maszynami najlepiej dopasowany do indywidualnych potrzeb.

automatyzacja

Automatyzacja produkcji a czynnik ludzki. Jak to pogodzić?

Automatyzacja staje się obowiązkowym elementem rozwoju firm produkcyjnych. Zrobotyzowane stanowiska montażowe, urządzenia kontrolne i systemy optymalizujące poszczególne procesy są coraz bardziej pożądane ze względu na polepszenie wyników produkcji i zwiększenie konkurencyjności w danej branży. Wraz z rozwojem automatyzacji i cyfryzacji pojawiły się pytania dotyczące użyteczności czynnika ludzkiego.

inteligentny system transportowy

Co to znaczy, że system transportowy jest inteligentny?

Liczba pojazdów, które poruszają się każdego dnia po drogach, stale rośnie. Wynika to m.in. z ich powszechnej dostępności, bogacenia się społeczeństwa, a także dążenia do mobilności i maksymalnej wygody. Niestety coraz większa ilość samochodów jest przyczyną wielu problemów. W tej sytuacji jedynym ratunkiem jest wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą na sprawne zarządzanie ruchem i monitorowanie jego natężenia. Aby osiągnąć ten cel i poprawić sytuację ekologiczną wprowadzono Inteligentne Systemy Transportowe. Czym one są? Dlaczego nazywane są “inteligentnymi”? Jak działają? I jakie są ich zalety? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w naszym artykule.  

Inteligentne Systemy Transportowe – czym są?

Inteligentne Systemy Transportowe, czyli Intelligent Transportation Systems, w skrócie ITS to zbiór powiązań technologii informacyjnych i komunikacyjnych z infrastrukturą transportową. Pomysł ten został opracowany na pierwszym w dziedzinie systemów transportowych Światowym Kongresie w Paryżu w 1994 roku. Podejmowane działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa, zwiększenie efektywności i szybkości transportu, podniesienie zysków, a także wzmocnienie dbałości o stan środowiska naturalnego.  

Dlaczego tak wyjątkowe?

Inteligentne Systemy Transportowe mogą zostać dopasowane do potrzeb występujących w danej lokalizacji, takiej jak region, czy wybrane miasto. Przykładowe płaszczyzny, których mogą dotyczyć to:  

 • usprawnienie ruchu komunikacji publicznej, 
 • poprawa informacji o sytuacji drogowej,
 • ochrona infrastruktury drogowej przed ciężkimi i przeładowanymi pojazdami,
 • dokonywanie elektronicznego pomiaru prędkości,
 • egzekwowanie poprawności zachowań na drogach i skrzyżowaniach.

Dlaczego rozwiązanie to jest tak unikatowe? Przede wszystkim dlatego, że wykorzystuje wiele nowoczesnych technologii w jednym momencie i stanowi świetny przykład współpracy specjalistów z wielu dziedzin. Dodatkowo przynosi doskonałe rezultaty, które są widoczne nie tylko dla osób nadzorujących dany obszar, ale dla każdego z nas. 

Jak działają? Dlaczego są “inteligentne”?

Inteligentny System Transportowy łączy w sobie najnowsze technologie teleinformatyczne (od Internetu przez sieci komórkowe), urządzenia do monitorowania ruchu, kamery, urządzenia do monitorowania i pomiaru pogody, zmienne tablice świetlne, a nawet system nawigacji satelitarnej. Jest to więc bardzo złożony układ, którego podstawą działania jest przepływ zgromadzonych informacji wewnątrz systemu. 

Specjalistyczna architektura informatyczna spełnia wiele funkcji jednocześnie: zarządza ruchem miejskim, zarządza transportem publicznym, zarządza wypadkami, udostępniania informacje drogowe podróżnym, zarządza systemami opłat drogowych, a także zawiaduje automatyczną rejestracją wykroczeń drogowych. Pobieranie i przetwarzanie wszystkich tych informacji pozwala na zwiększenie kontroli nad tym, jak przebiega szeroko pojęty transport i daje możliwość sterowania najważniejszymi jego elementami.

Główną zaletą Inteligentnych Systemów Transportowych jest możliwość działania nie tylko w trybie ogólnym, ale także bardziej szczegółowym. Dzięki wykorzystywaniu najnowszych rozwiązań możliwe jest nawet:

 • zebranie i wykorzystanie danych o natężeniu i charakterze ruchu drogowego,
 • określenie, jaka jest liczba przejeżdżających przez dany odcinek drogi pojazdów w określonym czasie, 
 • określenie kierunku poruszania się pojazdów,
 • zmierzenia czasu przebywania danego pojazdu na konkretnym odcinku,
 • określenie odległości pomiędzy pojazdami,
 • rozpoznawanie zdarzeń i wypadków drogowych.

Zebrane informacje trafiają do Centrum Zarządzania Ruchem, a stąd przekazywane są dalej, do odbiorców, takich jak władze lokalne, służby kontroli ruchu, czy służby ratunkowe. To pozwala wykorzystać zebrane informacje do ulepszenia podejmowanych działań. 

Zalety Inteligentnych Systemów Transportowych

Inteligentne Systemy Transportowe mają wiele zalet. To dzięki ich zastosowaniu:  

 • możliwe jest zwiększenie przepustowości sieci ulic,
 • zmniejsza się liczb wypadków, a poziom bezpieczeństwa wzrasta, 
 • skraca się czas podróży, a co za tym idzie, zmniejsza się zużycie energii,  
 • minimalizowany jest wpływ transportu na środowisko naturalne, co wiąże się z mniejszą ilością emitowanych spalin, 
 • zwiększa się ogólny komfort podróżowania,  
 • koszty zarządzania taborem drogowym, a także koszty utrzymania i renowacji dróg zostają zredukowane.

Sytuacja w Polsce

Inteligentne Systemy Transportowe to stosunkowo nowa inicjatywa, która w Polsce nie została jeszcze w pełni rozwinięta. Obecnie ma ona raczej charakter częściowy, co oznacza, że wciąż wykorzystujemy ułamek dostępnych możliwości. Poszczególne systemy są od siebie odseparowane i nie tworzą sieci powiązań, co dodatkowo minimalizuje ich funkcjonowanie.

Zmiana w tym zakresie wymaga zarówno zwiększenia naszej świadomości, jak i lepszych działań organizacyjnych i legislacyjnych. Wciąż czekamy na standaryzację rozwiązań, wprowadzenie kompatybilności technicznej podsystemów, a także opracowanie materiałów informacyjnych. Nie oznacza to jednak, że nowe możliwości nie są wykorzystywane. Inteligentne Systemy Transportowe zostały – w różnym zakresie – wdrożone m.in. w Warszawie, Gdańsku, Gdyni i Sopocie, Poznaniu, Krakowie, Szczecinie i Białymstoku.  

Inteligentne systemy transportowe wewnątrzzakładowe

Kolejnym bardzo ważnym zagadnieniem są inteligentne systemy transportu wewnątrzzakładowego, które decydują o przebiegu realizowanych procesów produkcyjnych, w tym o efektywności przemieszczania towarów, poziomie procesów manipulacyjnych, czy ochronie przed uszkodzeniem. Środki transportu wewnętrznego obejmują przede wszystkim: 

 • maszyny i urządzenia transportowe, 
 • urządzenia do składowania,
 • urządzenia pomocnicze.

Wśród Inteligentnych Systemów Transportowych coraz ważniejszą rolę odgrywają również pojazdy AGV (Automated Guided Vehicles), które:

 • bazują na krótkim czasie ładowania akumulatorów,
 • są wydajne dzięki odpowiednim komputerom sterującym,
 • posiadają innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i sterowania,
 • zapewniają bezpieczeństwo pracownikom przebywającym w strefie przemieszczania pojazdu.

W zależności od zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych przewiduje się trzy rodzaje pojazdów AGV: wózki holownicze (Towing vehicles), wózki pojedynczego załadunku (Unit load vehicles), a także wózki widłowe (Fork trucks).

linia produkcyjna

Dlaczego warto wdrożyć autorskie układy automatyki w przemyśle?

Przedsiębiorstwa produkcyjne, które stawiają na rozwój, zwiększanie wydajności i konkurencyjności na rynku, coraz częściej korzystają z automatyzacji przemysłowej. W przypadku produkcji i firm technicznych systemy automatyzujące czynności zachodzące w danych obszarach w niedalekiej przyszłości staną się wręcz koniecznością, aby sprawnie funkcjonować na rynku.

linia produkcyjna

Nowoczesne trendy w projektowaniu linii produkcyjnych

Usprawnianie linii produkcyjnych pomaga zoptymalizować przeprowadzane w firmie procesy, zwiększyć jakość i ilość produkcji, a także pozostać silną konkurencją dla innych przedsiębiorstw z tego samego sektora. Jakie technologie to umożliwiają?

Optymalne rozplanowanie stanowisk

Linie produkcyjne często są ograniczone przez wielkość przestrzeni roboczej oraz stanowiska wymagające specjalnych warunków pracy. Nie zawsze uda się stworzyć spójną koncepcję na podstawie standardowych maszyn. Można je jednak zaprojektować od nowa na potrzeby wybranego przedsiębiorstwa lub stanowiska pracy, co pozwala na wpasowanie w istniejący układ. Na liniach produkcyjnych często znajdują się stanowiska żmudne i monotonne. Wielogodzinna, niezmienna praca wykonywana przez tego samego człowieka w końcu powoduje spadek koncentracji, co wpływa na pogorszenie jakości oraz zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku. Dlatego coraz chętniej inwestuje się w pojedyncze, wyspecjalizowane stanowiska montażowe, które wykonują zaprogramowaną sekwencję czynności. W ten sposób można zwiększyć wydajność przy jednoczesnym zmniejszeniu wystąpienia błędów produkcyjnych.

Automatyka i robotyka

W zakładach produkcyjnych można zastosować tzw. inteligentne systemy transportowe. Są to samojezdne wózki oraz linie podwieszane, które stanowią uzupełnienie tradycyjnych linii. W ten sposób usprawniają transport i wykorzystują niezagospodarowane obszary. Coraz więcej procesów produkcji jest automatyzowanych. Technologią nowego wieku jest robotyka, która z czasem stanie się dominującym instrumentem produkcyjnym. Maszyny w porównaniu do człowieka nie męczą przy wielogodzinnej, monotonnej pracy i mogą wykonywać swoje działania w trudnych warunkach środowiskowych. Są na tyle precyzyjne, że gwarantują produkcję wysokiej jakości powtarzanych elementów. Coraz większą popularnością cieszą się roboty współpracujące oraz autonomiczne roboty typu MiR. Można je wyposażyć w różne akcesoria oraz sterowniki, które umożliwiają realizację nowych zadań bez wysokich nakładów finansowych.

Kontrola i bezpieczeństwo

Każda linia produkcyjna musi mieć stanowiska kontrolne, które sprawdzają jakość wyrobów. W wielu zadaniach, takich jak kontrola wałów i osi, tarcz hamulcowych do detekcji pęknięć, szczelności połączeń czy grubości lakieru można zastosować specjalne maszyny. Działają one na podstawie czujników o wysokiej dokładności, które zbierają dane i przesyłają do komputera. Za pomocą elektroniki i programów sterujących można także sterować bezpieczeństwem linii produkcyjnej z dużo większą dokładnością niż w przypadku ludzkiej kontroli. Układy sterowania i bezpieczeństwa mają wiele elementów, które na bieżąco dostarczają informacje o parametrach pracy. Dzięki temu można natychmiastowo korygować odchylenia, a w przypadku dużego odstępstwa od normy system zatrzymuje urządzenie.

 

kontrola

Jak często należy przeprowadzać kontrole wyposażenia ochronnego maszyn?

Współczesne rozwiązania technologiczne umożliwiają zautomatyzowanie wielu procesów przemysłowych poprzez wdrażanie robotów i projektowanie specjalistycznych urządzeń produkcyjnych. Jest to inwestycja w jakość i szybkość produkowania wyrobów, a także w bezpieczeństwo pracowników. To jednak w dużym stopniu zależy od regularnych kontroli.

układy sterowania maszyn

Jak projektuje się układy sterowania maszyn?

Nowoczesne maszyny wymagają zastosowania innowacyjnych układów starowania, które odpowiadają nie tylko za ich prawidłowe i efektywne działanie. Projektowanie układów sterowania maszyn wymaga zastosowania integralnych rozwiązań, które odpowiadają także za bezpieczeństwo przebiegu procesów produkcyjnych oraz bezpieczeństwo operatorów maszyn. Wyjaśniamy, w jaki sposób projektuje się układy sterowania maszyn.

Industrie 4.0 - Humanoid Robot Hand Click Smartphone

Na czym polega idea Przemysłu 4.0?

Pojęcie Przemysłu 4.0 (z niem. Industrie 4.0) zostało zastosowane po raz pierwszy w 2011 roku w kontekście komputeryzacji procesów wytwórczych. Jest to ogólne pojęcie oznaczające wzajemne wykorzystywanie inteligentnych maszyn i systemów cyber-fizycznych oraz zmianę technik wytwórczych w procesach produkcyjnych. Celem tych zmian jest optymalizacja procesów produkcyjnych, zwiększenie wydajności wytwarzania, analiza zysków i korzyści oraz możliwość elastycznych zmian asortymentu. Jakie jest podłoże czwartej rewolucji przemysłowej i w jaki sposób realizowane są jej założenia?

automatyzacja przemyslu

Rola automatyki we współczesnym przemyśle

Automatyka przemysłowa to dziedzina inżynierii, która obejmuje robotyzację i komputeryzację hal przemysłowych i ograniczenie do minimum czynnika ludzkiego w procesie produkcji. Jest to nieunikniony krok każdego przedsiębiorstwa, które chce usprawnić procesy produkcyjne oraz wytwarzać produkty na dużą skalę z zachowaniem wysokiej jakości. Jakie znaczenie ma automatyka we współczesnym przemyśle?

linia produkcyjna

Jak usprawnić linię produkcyjną?

W celu utrzymania pozycji rynkowej niezbędne jest stałe rozwijanie działalności. Służą ku temu m.in. innowacyjne rozwiązania technologiczne, które podbijają każdą dziedzinę przemysłu. Dzięki nim optymalizacja produkcji jest nie tylko zdecydowanie łatwiejsza, ale także idealnie dopasowana do specyfiki danego przedsiębiorstwa. Wyjaśniamy, jak za pomocą automatyki przemysłowej usprawnić działanie linii produkcyjnej.

Aplikacja handlingowa robot UR _1

Aplikacja handlingowa – robot UR

Aplikacja handlingowa robot UR _2

Aplikacja handlingowa – robot UR