Rola stanowisk kontrolno-pomiarowych w procesach automatyzacji przemysłu

Automatyzacja przemysłu oznacza przede wszystkim wyższą wydajność produkcji i niższe straty materiałowe. Roboty przemysłowe zapewniają wysoką powtarzalność pracy, a przy tym jednocześnie eliminują wiele błędów powodowanych czynnikami ludzkimi. Niemniej ich zastosowanie niż wyklucza konieczności kontrolowania prawidłowości każdego etapu produkcji. W związku z tym niemalże w każdym procesie wytwórczym niebagatelną rolę odgrywają systemy kontrolno-pomiarowe.

Systemy kontrolno-pomiarowe w automatyzacji – dlaczego są tak ważne?

Stanowiska kontrolno-pomiarowe, jak sama nazwa wskazuje, służą głównie do oceny jakości produkowanych elementów. Dzięki nim sprawdza się, czy wyroby spełniają określone normy i czy na danym etapie produkcji nie doszło do błędu, który mógłby zaważyć na ich estetyce lub funkcjonalności. Ponadto systemy kontrolno-pomiarowe poddają też ocenie prawidłowość pracy poszczególnych urządzeń i maszyn. Ich zastosowanie pozwala szybko wykrywać nieprawidłowości, które mogłyby narażać firmę na przestoje produkcyjne, a w konsekwencji tego straty lub utratę reputacji na rynku. Uzupełnienie linii produkcyjnych o stanowiska kontrolno-pomiarowe może wpływać też na doskonalenie produkcji i co szczególnie ważne, podniesienie bezpieczeństwa pracowników.

Jak dobierać systemy kontrolno-pomiarowe?

Maszyny i przyrządy służące do kontroli procesów automatyzacji mogą pełnić wiele funkcji, w tym m.in. nadzorować wymiary poszczególnych elementów, sprawdzać jakość ich wykończenia, oceniać grubość powłok lakierniczych, stopień gładkości powierzchni czy też szczelność połączeń. W każdym przypadku zatem systemy kontrolno-pomiarowe dobiera się indywidualnie do specyfiki procesów technologicznych, rodzaju wykonywanych działań i konkretnych potrzeb danego zakładu.