Dlaczego warto wdrożyć autorskie układy automatyki w przemyśle?

Przedsiębiorstwa produkcyjne, które stawiają na rozwój, zwiększanie wydajności i konkurencyjności na rynku, coraz częściej korzystają z automatyzacji przemysłowej. W przypadku produkcji i firm technicznych systemy automatyzujące czynności zachodzące w danych obszarach w niedalekiej przyszłości staną się wręcz koniecznością, aby sprawnie funkcjonować na rynku.

Specyfika automatyki przemysłowej

Pojęcie automatyka przemysłowa odnosi się do działu inżynierii elektronicznej, która specjalizuje się w usprawnianiu różnego rodzaju procesów produkcyjnych poprzez automatyzację. W praktyce jest to szeroka gama różnorodnych maszyn, urządzeń i aparatury, które współpracują ze sprzętem sterowniczym i kontrolnym oraz oprogramowaniem, tworząc wspólnie system automatyzujący czynności w różnych obszarach.

Oprócz zespołu maszyn konieczne jest opracowanie dedykowanych, autorskich programów i zasad, które pozwalają na usprawnienie procesów wytwarzania towarów, minimalizują koszty produkcji, zmniejszają ryzyko wystąpienia wypadków w pracy, zwiększają wydajność standardowych działań w przedsiębiorstwie. Celem automatyki przemysłowej jest przede wszystkim zwiększenie możliwości produkcyjnych, co ma bezpośredni wpływ na wzrost konkurencyjności na rynku.

Systemy automatyki przemysłowej

Na systemy automatyki przemysłowej składają się różne elementy, w tym m.in. zrobotyzowane linie produkcyjne, maszyny produkcyjne, urządzenia sterujące, linie montażowe, roboty pakujące, sprzęt kontrolno-pomiarowy, systemy paletyzujące, autonomiczne roboty itd. Tak naprawdę automatyzacją mogą być objęte zarówno pojedyncze sprzęty, jak i zaawansowane linie montażowe. Oprócz tego w ramach systemu stosuje się szereg drobnych elementów, których zadaniem jest kontrolowanie i bieżące mierzenie pracy poszczególnych maszyn, np. czujniki, rejestratory, mierniki, wskaźniki itp.

Osobną kategorię stanowią elementy sterujące działaniem maszyn, a więc zaawansowane sterowniki, komputery i panele operatorskie. Niezbędne jest także wdrożenie oprogramowania, które czuwa i organizuje proces realizacji produkcji.

Zakres i zaawansowanie systemów automatyki przemysłowej zależy od potrzeb i specyfiki danego przedsiębiorstwa, dlatego właśnie realizowane są autorskie projekty. Obecnie usługi z zakresu automatyzacji i robotyzacji procesów produkcji świadczone są nie tylko na rzecz dużych, ale nieco mniejszych firm przemysłowych. Rozwiązania podnoszące wydajność i efektywność działań są obecnie pożądane niezależnie od rozmiarów czy skali działania danej jednostki.

Automatyka w przemyśle — najważniejsze korzyści

Najbardziej oczekiwaną, chociaż nie jedyną zaletą autorskich układów automatyki są oczywiście zyski finansowe przedsiębiorstwa. Wprawdzie systemy tego rodzaju są inwestycją generującą koszty w początkowej fazie wdrażania, jednak w zamian maksymalizujemy możliwości produkcyjne w zakresie ilości wytwarzanych dóbr. Przedsiębiorstwo jest w stanie produkować więcej, zyskując na nowych zleceniach, a jednocześnie ogranicza straty produkcyjne, wynikające np. ze strat materiałowych czy przestojów w pracy. Dzięki temu można wykorzystać dwie drogi rozwoju i zwiększania zysków: ekspansję na rynku i oszczędzanie. Wynika to z faktu, że wydajność systemów automatycznych pozwala na wdrożenie działań z zakresu masowej produkcji. Firma jest w stanie dostarczać na rynek maksymalną liczbę towarów w stosunkowo krótkim czasie, co ma swoje przełożenie na wzrost zysków.

Automatyka w przemyśle wpływa również na wyższą jakość produkowanych wyrobów. Pojawia się zdecydowanie mniejsza ilość wad fabrycznych. Wszystkie czynności produkcyjne za każdym razem wykonywane są tak samo, a więc zgodnie z normami. Redukcji ulega ryzyko wystąpienia błędów. Ma to szczególne znaczenie w przypadku produkcji masowej. W tym przypadku istotną rolę odgrywają urządzenia pomiarowe, które pozwalają na bieżącą kontrolę przebiegu całego procesu.

Kolejna istotna korzyść to zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pracowników. Maszyny wykonują najbardziej monotonne czynności, które do tej pory realizowane były przez ludzi. Zastępują człowieka również w przypadku działań obarczonych szczególnym ryzykiem uszczerbku na zdrowiu lub życiu.