Jak automatyzacja wpływa na jakość produkcji?

Sprostanie wysokim wymaganiom klientów oraz utrzymywanie silnej konkurencji na rynku wymaga wdrażania nowoczesnych technologii usprawniających poszczególne procesy produkcyjne. Dzięki nim możesz zwiększyć potencjał maszyn i zoptymalizować działania, co przekłada się na uzyskiwanie lepszej wydajności i precyzji oraz zmniejszenie strat wynikłych z przestojów i awarii.

Większe zyski i mniejsze koszty

Obecnie istnieje coraz większe zapotrzebowanie na automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych, ponieważ tego typu innowacje wiążą się praktycznie z samymi zaletami. Roboty i maszyny można dostosować do wymagań różnych branż z uwzględnieniem wielkości przestrzeni, wydajności produkcji, ilości personelu czy limitów finansowych. Roboty w porównaniu do ludzi mogą pracować w tym samym rytmie i z taką samą precyzją przez długi czas, nawet w trudnych warunkach środowiskowych. w ten sposób zwiększysz wydajność pracy i jednocześnie unikniesz przestojów czy awarii powstałych przez ludzi. Wytwarzane produkty mają wysoką jakość, którą nieraz trudno uzyskać przy użyciu tradycyjnych maszyn i urządzeń. Z pomocą nowoczesnych technologii łatwiej odtworzysz projekty dostarczone przez klienta. Wszystko to wpływa na potencjalne zwiększenie zysków i zmniejszenie strat.

Jakie obszary podlegają automatyzacji?

Automatyzacja nie polega na zastąpieniu ludzi robotami, ale na doszkalaniu pracowników w taki sposób, aby byli w stanie pracować z nowoczesnymi maszynami. Czynności monotonne i powtarzalne są wykonywane przez roboty, lecz nadzorowane przez ludzi. Automatyzacja przemysłu uwzględnia również takie obszary jak inteligentne systemy transportowe oraz instalacje kontrolno-pomiarowe. Szczegółowe dane są przetwarzane przez programy komputerowe, które pozwalają szybko wyeliminować problem, znaleźć źródło awarii lub usprawnić wybrane czynności. Jest to również kwestia bezpieczeństwa. Zastosowanie robotów wpływa na zmniejszenie liczby wypadków i niebezpiecznych sytuacji. Dzieje się tak dzięki czujnikom, wydzielonym strefom, środkom ochrony indywidualnej oraz innym czynnikom wprowadzonym wraz z automatyzacją.