Jak przeprowadza się kontrole bezpieczeństwa maszyn?

Maszyny w zakładach produkcyjnych obowiązkowo powinny podlegać kontrolom bezpieczeństwa. Wynika to przede wszystkim z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.). Jakim działaniom kontrolnym powinny podlegać maszyny?

Kontrole bezpieczeństwa maszyn w świetle przepisów prawa

Regulacje prawne odnoszą się przede wszystkim do tego, jak często powinny być wykonywane kontrole maszyn i urządzeń użytkowanych w zakładach przemysłowych, a także do sposobu ich przeprowadzania. Maszyny powinny podlegać kontrolom wstępnym, okresowym i specjalnym (w przypadku wystąpienia sytuacji wpływających na stan techniczny czy działanie maszyn, np. prace modyfikacyjne, zjawiska przyrodnicze, wydłużony przestój, niebezpieczne uszkodzenia lub wypadki przy pracy).

Kontrole bezpieczeństwa maszyn obejmują szereg działań podejmowanych przez specjalistów uprawnionych do realizacji tego rodzaju czynności. Oceniany jest stan techniczny maszyn, wykonywane są odpowiednie badania i próby części składowych, osprzętu i całej maszyny, analizowana jest jej zgodność z dokumentacją techniczną. Cała procedura zakończona jest sformułowaniem wniosków, sprawozdania i niezbędnego protokołu, który dołączony zostaje do dokumentacji technicznej.

Zaawansowane systemy bezpieczeństwa maszyn

Nasza firma specjalizuje się w budowie różnorodnych maszyn przemysłowych, dlatego doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak istotne znaczenie ma zachowanie bezpieczeństwa obsługi linii technologicznych. Z tego też powodu tworzymy układy sterowania i bezpieczeństwa maszyn, które wykorzystują innowacyjne rozwiązania i zapewniają wysoki poziom niezawodności. Współpracują z szeregiem czujników i mierników, elektrozaworów, serwozasilaczy i innych elementów, które na bieżąco dostarczają informacje na temat parametrów pracy maszyn. Dzięki temu każda anomalia — zmiana temperatury, ciśnienia, prędkości obrotowej itd. – jest automatycznie korygowana, zwiększając tym samym poziom bezpieczeństwa pracy. W skrajnych przypadkach, gdy parametry znacząco przekraczają przewidziane normy i pojawia się ryzyko uszkodzenia maszyny lub zniszczenia produktu, system sterowania zatrzymuje urządzenie. W ten sposób można znacząco podnieść poziom bezpieczeństwa w zakładzie produkcyjny, a także jakość wytwarzanych wyrobów.