Jak przywrócić robota po awarii?

Robotyzacja poszczególnych procesów technologicznych lub całych linii produkcyjnych pozwala na znaczne zwiększenie efektywności produkcji, zwiększenie jej tempa, a także możliwość wyeliminowania przestojów nieodzownych gdy w grę wchodzą maszyny obsługiwane przez operatorów. Nawet w przypadku dopracowanych konstrukcji i odpowiednio zoptymalizowanych programów działania może jednak dojść do awarii wymagającej czasowego odłączenia robota przemysłowego. Po dokonaniu niezbędnych napraw konieczne będzie sprawne przywrócenie robota po awarii. Przekonajmy się, co należy zrobić, by było to możliwe.

Backup pamięci robotów – klucz do przywrócenia ustawień

Oprogramowanie robotów przemysłowych pozwala na szybkie i efektywne realizowanie nawet najbardziej skomplikowanych procedur oraz reagowanie na zmieniające się warunki związane z wykonywaniem konkretnego procesu. Optymalizacja wszystkich sekwencji bywa jednak dość pracochłonna i wymaga dopracowywania wielu szczegółów m.in. łączących się z dostrajaniem dynamiki ruchu robota tak, by był on w stanie osiągnąć maksymalną wydajność i precyzję pracy. Kluczem do zabezpieczenia się przed skutkami możliwej usterki będzie regularne przeprowadzanie backupu oprogramowania, co pozwala w krótkim czasie odtworzyć ustawienia bez konieczności powtarzania już wcześniej wykonanych kroków. Najczęściej backupy wykonuje się metodą AOA (All of Above), dzięki czemu zarchiwizowane zostają najważniejsze pliki albo backupy typu Image, zawierające kompletny zrzut pamięci, w którym znajdują się wszystkie ustawienia urządzenia.

Jak można odtworzyć dane z backupów?

Sposób wykorzystania danych zgromadzonych w postaci backupów zależy od możliwości konkretnego systemu. Jeśli zadaniem serwisantów zajmujących się przywróceniem robota po awarii jest takie skonfigurowanie ustawień na bazie posiadanych danych, by robot mógł bez przeszkód podjąć wykonywane wcześniej operacje bez konieczności wprowadzania poprawek, to w takich sytuacjach lepiej sprawdzają się backupy typu Image. W razie potrzeby dokonania korekt, np. z uwagi na modernizację niektórych elementów bardziej efektywne są backupy AOA.