Jak weryfikować stan techniczny robota?

Roboty przemysłowe są wykorzystywane w wielu branżach produkcyjnych, pozwalając na znaczne przyspieszenie realizowanych operacji, dając możliwość ich daleko posuniętej optymalizacji, a także oferując opcję wglądu w dane na temat aktualnie realizowanych zadań, osiąganej wydajności czy poziomu wykorzystania, co ułatwia planowanie, ale również otwiera szerokie możliwości usprawnienia działania służb utrzymania ruchu. Ze względu na znaczenie prawidłowego funkcjonowania zrobotyzowanych linii technologicznych i poszczególnych maszyn oraz urządzeń dla uzyskania założonego poziomu produkcji, muszą one być regularnie sprawdzane pod kątem swego stanu technicznego. Przekonaj się, jakie są możliwości w tym zakresie.

Sprawdzanie stanu technicznego przy pomocy jego oprogramowania

Sposobem na sprawdzenie poprawnego działania robotów przemysłowych oraz ich stanu technicznego jest skorzystanie z obsługującego ich funkcjonowanie oprogramowania i kontrola poszczególnych danych wskazujących na działanie konkretnych podzespołów. Mogą być to informacje pozyskiwane dzięki funkcjom autodiagnostyki, a także dane pośrednie np. o poborze prądu, prędkości działania, liczbie wykonywanych cykli pracy lub temperaturze. Kluczowe znaczenie ma również analiza komunikatów o błędach oraz generowanych przez system ostrzeżeń i raportów. Warto pamiętać, że w wielu systemach można otrzymywać informacje na temat koniecznych operacji serwisowych związanych ze zbliżaniem się do limitu MTFB (Mean Time Between Failures).

Weryfikacja stanu poszczególnych elementów robota z użyciem oprzyrządowania zewnętrznego

Dane na temat stanu urządzeń można też uzyskiwać za sprawą wykorzystywanych zewnętrznych urządzeń pomiarowych. Mogą one zbierać informacje na podstawie kontroli wyników pracy robota, np. weryfikując dokładność i powtarzalność pozycjonowania jego elementów roboczych, a także pobierając dane z podzespołów oferujących możliwość podpięcia aparatury diagnostycznej. W przypadku elementów mechanicznych pomocne mogą być też tradycyjne formy weryfikacji stanu poszczególnych części – np. hałasu generowanego przez łożyska, powstających wibracji czy wielkości luzów.