Jakie roboty stosuje się najczęściej?

Choć wielu osobom słowo „robot” wciąż kojarzy się głównie z filmami i książkami z gatunku science fiction, to tak naprawdę roboty wykorzystywane są współcześnie w coraz szerszym zakresie. Fakt, zazwyczaj nie przypominają droidów z „Gwiezdnych Wojen”, ale ich użyteczności nie sposób przecenić. Przyjrzyjmy się więc różnym rodzajom prawdziwych robotów.

Zacznijmy od ich przynależności do kolejnych generacji, które oznaczają stopień zaawansowania. Przyjmuje się, że jest ich pięć:

 • I generacja – roboty samodzielnie powtarzające proste czynności,
 • II generacja – roboty wyposażone w system sensoryczny, dzięki któremu reagują na bodźce,
 • III generacja – roboty obserwujące zmiany środowiska i dostosowujące się do nich,
 • IV generacja – roboty o sterowaniu adaptacyjnym,
 • V generacja – roboty inteligentne.

Praktyczne zastosowanie robotów we współczesnym świecie

Do czego wykorzystywane są dzisiaj roboty? Oto najważniejsze domeny, w których mamy z nimi do czynienia:

 • roboty naukowe – budowane w celu poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych,
 • roboty szkoleniowe – pomagające przyszłym inżynierom w zapoznaniu się z maszynami, z którymi będą pracować,
 • roboty badawcze – wykorzystywane w środowisku nieprzyjaznym człowiekowi (np. pod wodą albo w kosmosie),
 • roboty militarne – najczęściej wykorzystywane przez saperów,
 • roboty medyczne – wspomagające lekarzy podczas skomplikowanych operacji,
 • nanoroboty – pozwalające na precyzyjną interakcję z obiektami w nanoskali,
 • roboty przemysłowe – najobszerniejsza klasa robotów, wykorzystywana do różnorodnych zadań.

Tym ostatnim robotom warto przyjrzeć się bliżej, ponieważ robotyzacja przemysłu postępuje najszybciej. Roboty wykorzystywane są zarówno do realizacji zadań prostych, powtarzalnych i monotonnych, jak i do tych wymagających ogromnej precyzji i szybkości. A także, podobnie jak wspomniane wyżej roboty badawcze, do pracy w okolicznościach nieprzyjaznych ludziom. Konkretne przykłady: roboty dokonuj załadunku i rozładunku, malują, lakierują, kleją, spawają, wiercą, frezują, szlifują…