Na czym polega robotyka maszyn?

Pierwsze roboty przemysłowe pojawiły się w fabrykach już w połowie ubiegłego wieku. Wraz z rozwojem technologii elektronicznych i informatycznych nastąpił bardzo duży rozwój z zakresu sterowania zrobotyzowanymi maszynami. Chociaż robotyka nadal uważana jest za nowoczesną dziedzinę, to obecnie coraz częściej rozwiązania z tego zakresu w mniejszym lub większym stopniu wdrażane są we współczesnych przedsiębiorstwach. Na czym polega robotyka maszyn?

Integracja robotów z maszynami

Robotyka łączy różne tradycyjne gałęzie nauk technicznych. Jej rozwój w dużej mierze wynika ze wzrostu automatyzacji w procesach produkcyjnych. Tradycyjne maszyny i urządzenia nie są w stanie funkcjonować bez ingerencji człowieka. Ludzie są niezbędni, aby można było wykonać pewne kluczowe procesy. Jest to bardzo wymagająca, często żmudna i obarczona pewnym ryzykiem praca. Potrzeba wykwalifikowanych pracowników do jej wykonywania. Robotyka dąży do integracji robotów z maszynami, tak, aby w konsekwencji ograniczyć działalność człowieka do nadzorowania całego procesu.

Robotyka maszyn to szansa na pełne zautomatyzowanie procesów produkcyjnych. Takie maszyny są w stanie pracować 24 godziny na dobę, a człowiek odpowiada głównie za zadania związane z ich programowaniem. Jest to możliwe wówczas, gdy aplikacja robotyki staje się integralną częścią maszyny. Wówczas funkcjonuje tylko jeden sterownik i jedna aplikacja sterująca.

Robotyka maszyn to duża szansa dla przemysłu. Przyczynia się do tego, że realizacja procesów staje się bardziej elastyczna i sprawniejsza. Typowe maszyny produkcyjne są zaprojektowane do wytwarzania określonego produktu. Jeśli cokolwiek zmieni się w produkcie (np. jego rozmiar), cały zaawansowany system mechaniczny wymaga regulacji, wymiany lub całkowitego przeprojektowania. Nie jest to problem w przypadku robotów. W tym przypadku konieczne jest tylko ponowne zaprogramowanie zgodne z oczekiwanymi parametrami i robot jest gotowy do realizacji kolejnego zadania. Robotyka jest w stanie zwiększyć produktywność każdej maszyny.