Na czym polegają kontrole wyposażenia ochronnego maszyn?

Bezpieczeństwo obok wydajności jest podstawą pracy każdej maszyny przemysłowej. Dlatego w tym krótkim wpisie opisujemy skrótowo przebieg i podstawę prawną kontroli bezpieczeństwa maszyn.

Listy kontrolne BHP i podstawa prawna

Kontrola bezpieczeństwa i higieny pracy maszyn jest zazwyczaj prowadzona w oparciu o listy kontrolne, przygotowywane w myśl spełniania podstawy prawnej, jaką są:

  • Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących b. i h. pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy,
  • Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów b. i h. pracy.

Ww. akty zawierają wszystkie zagrożenia, jakie należy uwzględnić w liście kontrolnej, jeśli tylko istnieje możliwość ich wystąpienia.

Od czego zależy wynik kontroli?

Na każde pytanie na liście kontrolnej maszyny należy niezależnie odpowiedzieć na jeden z trzech sposobów:

  • nie dotyczy — gdy zagrożenie nie występuje w maszynie,
  • twierdząco — gdy maszyna spełnia wymaganie,
  • przecząco — gdy maszyna nie spełnia wymagania.

Jeśli odpowiedź na przynajmniej jedno pytanie jest negatywna, oznacza to, że maszyna nie przeszła kontroli i musi być wycofana z użytkowania. Kontrolujący maszynę powinien określić zmiany w systemach bezpieczeństwa maszyny, które należy wykonać, aby doprowadzić do zgodności z wymaganiem. W niektórych przypadkach maszyna może zostać warunkowo dopuszczona do użytkowania, ale jej właściciel nadal będzie musiał w określonym czasie przeprowadzić pewne zmiany.

For Control zajmuje się projektowaniem i konstrukcją systemów bezpieczeństwa maszyn, które przy przestrzeganiu zasad bhp zapewniają bezpieczeństwo i z łatwością przejdą każdą kontrolę. Jeśli są Państwo zainteresowaniu naszą ofertą budowy maszyn przemysłowych, zachęcamy do kontaktu.