Rola automatyki we współczesnym przemyśle

Automatyka przemysłowa to dziedzina inżynierii, która obejmuje robotyzację i komputeryzację hal przemysłowych i ograniczenie do minimum czynnika ludzkiego w procesie produkcji. Jest to nieunikniony krok każdego przedsiębiorstwa, które chce usprawnić procesy produkcyjne oraz wytwarzać produkty na dużą skalę z zachowaniem wysokiej jakości. Jakie znaczenie ma automatyka we współczesnym przemyśle?

Zwiększenie wydajności pracy

Podstawową rolą automatyki w przemyśle jest usprawnienie procesów produkcyjnych i w efekcie zwiększenie produktywności przedsiębiorstwa. Dzięki automatyzacji praca ludzka została zastąpiona pracą specjalnie zaprogramowanych robotów, co znacznie zwiększa wydajność i efektywność pracy. Maszyny w przeciwieństwie do człowieka nie męczą się i mogą wykonywać ten sam proces bez przerwy, zachowując tę samą jakość i precyzję, przez co możliwe jest wytworzenie znacznie większej ilości identycznych produktów w krótszym czasie. Z tego powodu przedsiębiorstwa nie ponoszą strat finansowych w wyniku błędów pracowników, a produkcja nie musi być zależna od ich harmonogramów. Czynnik ludzki w zautomatyzowanym przemyśle ogranicza się jedynie do stworzenia oprogramowania, jako instrukcji dla maszyn oraz kontrola produkcji.

Niższe koszty produkcji

Mimo, że mechanizacja, komputeryzacja oraz zbudowanie centrum sterowania w zakładzie produkcyjnym wiąże się z dużymi kosztami, to zostają one zwrócone z nawiązką już po niedługim czasie. Przedsiębiorstwo musi podjąć istotną inwestycję, jednak w dłuższej perspektywie może liczyć na ogromne oszczędności. Dzieje się to za sprawą redukcji etatów oraz zmniejszenia kosztów przeznaczonych na szkolenie i wdrożenie pracowników. Ponad to maszyny mogą pracować przez 24 godziny na dobę, przez co w krótszym czasie może zostać wykonana znacznie większa ilość produktów.

Poprawa jakości

Przedsiębiorstwa, które wybierają automatyzację produkcji decydują się jednocześnie na produkcję masową. Oznacza to, że wszystkie produkty powinny charakteryzować się dokładnie taką samą wysoką jakością. Praca maszyn jest w tym przypadku nieoceniona, gdyż wykonują one dokładnie taką samą, powtarzalną pracę wytwarzając za każdym razem identyczne produkty. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko odstępstw od norm oraz wystąpienia błędów podczas produkcji. Ponad to automatyzacja ułatwia precyzyjny pomiar i kontrolę produkcji na każdym jej etapie. Poprzez wykorzystanie pracy robotów w zakładzie produkcyjnym firma zwiększa dodatkowo swoją renomę i wzmacnia wizerunek w danej branży, co pozwala jej wysunąć się na pozycję pioniera w swojej dziedzinie.

Troska o bezpieczeństwo pracowników

Zadaniem automatyki we współczesnym przemyśle jest również zwiększenie bezpieczeństwa pracy. Maszyny mogą wykonywać swoje zadanie w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu człowieka np. w wysokim natężeniu hałasu, w skrajnie niskiej lub wysokiej temperaturze, czy podczas prac z możliwością eksplozji. Dzięki temu przedsiębiorstwa minimalizują ryzyko wypadków na halach produkcyjnych oraz podnoszą bezpieczeństwo zakładów przemysłowych. Jeśli system wykryje niebezpieczeństwo, praca urządzeń zostaje automatycznie zatrzymana i wznowiona dopiero po usunięciu zagrożenia.