Rozruch maszyn przemysłowych. Jak wykonać go prawidłowo?

Rozruch urządzeń wykonuje się zazwyczaj po ich zakupie i zamontowaniu lub po zmianie lokalizacji maszyny. W każdym przypadku odpowiedni rozruch jest koniecznością, aby zagwarantować późniejszą prawidłową pracę. W jaki sposób zrobić to prawidłowo?

Proces rozruchu maszyn przemysłowych

Jeszcze przed montażem jakichkolwiek urządzeń niezbędne jest zamontowanie niezbędnej infrastruktury wspomagającej pracę maszyn. Są to przede wszystkim fundamenty odpowiednie do masy maszyny, aby skutecznie neutralizować drgania, posadzki przemysłowe i wyposażenie hal produkcyjnych. Zazwyczaj konieczne jest doprowadzenie infrastruktury towarzyszącej, takiej jak media, energia, rurociągi, transportery i systemy wentylacyjne lub chłodzące. Montuje się zabezpieczenia i elementy sterujące. Konieczne jest jednak zaplanowanie całej operacji tak, aby infrastruktura ta nie przeszkadzała w ustawianiu i podłączaniu maszyn.

Następnym krokiem jest sprawdzenie, czy wszystkie wykonane systemy spełniają wymagania niezbędne do ich prawidłowej pracy. Chodzi tutaj głównie o kontrolę parametrów zasilania, ciśnienie w instalacjach, przepływu i temperatury, a całość bezwzględnie musi być wykonana zgodnie z przepisami BHP.

W dalszej kolejności następuje montaż podzespołów i urządzeń. Montuje się także systemy hydrauliczne, energetyczne i pneumatyczne. Następnie wykonuje się infrastrukturę informatyczną oraz automatyzacyjną. Podczas całego montażu korzysta się z dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcji producenta budującego maszynę.

W trakcie prowadzonych prac oraz po ich zakończeniu przeprowadzane są próby montażowe, aby na bieżąco sprawdzać pracę podzespołów i układów. Kontroli podlegają parametry instalacji elektrycznej, wypoziomowanie elementów, osiowość elementów ruchowych oraz geometrię i działanie podzespołów.

Następnie przystępuje się do próbnego rozruchu całości maszyny i infrastruktury towarzyszącej, aby skontrolować działanie wszystkich elementów.

Po nim następuje rozruch technologiczny z użyciem wykorzystywanych docelowo w produkcji materiałów, substancji i procesów. Na tym etapie przeprowadza się odbiór instalacji.

Jak widać, proces rozruchu maszyn przemysłowych jest bardzo skomplikowany, dlatego niezbędne jest przeprowadzenie go przez profesjonalistów.